Pasterbact

Marca:

Vacuna inactivada per prevenir la pasteurelosis dels remugants en emulsión injectable.

Composició: Leucotoxoide de Mannheimia haemolytica A1, soca 2806: ³104 TUBC, abans de l’ inactivació. Adjuvant oleós.

Indicacions: En oví, cabrum i boví per la prevenció de la pasteurelosis.

Enllaç CIMAVET: Fitxa producte

Necessita recepta.

Categoria:

Informació addicional

Espècie

Boví, Cabrum, Oví

Format

100 cc