Hymatil

Marca:

Antibiòtic en solució injectable.

Composició: Tilmicosina 300 mg

Indicacions:

Boví- Tractament del síndrome respiratori boví associat a Mannheimia haemolytica i Pasteurella multocida.
Tractament de la necrobacilosis interdigital.
Oví- Tractament d’infeccions de las vies respiratòries causades per Mannheimia haemolytica i Pasteurella multocida. Tractament del pedero causat per Dichelobacter nodosus i Fusobacterium necrophorum.
Tractament de la mastitis aguda ovina causada per Staphylococcus aureus i Mycoplasma agalactiae.

Enllaç CIMAVET: Fitxa tècnica
NECESSITA RECEPTA.

Categories: ,

Informació addicional

Espècie

Boví, Oví

Format

250 cc