Comprovador de clor i pH

Permet comprovar el clor lliure i pH. Presentat en un estoig on hi ha l´aparell de mesurar i les pastilles DPD.

Caracterítiques:

  • Escales de clor doble de 0,1-1 mg/l i 0,5-5 mg/l de ph 6,8-8,2
  • Sistema colorimètric amb pastilles DPD
  • Fàcil i senzill d´utilitzar amb dosis exacta
  • Ideal per controlar els 2 paràmetres bàsics de la seva piscina