Clorol P-200

Marca:

Compost orgànic de dissolució lenta, altament estable pel tractament de l’aigua en les piscines.

Composició:  Àcid tricloroisocianúric 99.5 %. i  Àcid bòric 0.5 %.

Instruccions: Cal introduir la dosis necessària de Clorol P a l´interior del skimmer, posant a continuació en funcionamient  l’equip de filtració, perquè d’aquesta manera es pugui dissoldre el producte, al circular l’aigua a través del skimmer.

És indispensable que tot el volum d’aigua de la piscina sigui recirculat a través de l´equip depurador diariament.

El clor residual lliure hauria d´estar situat entre 0’5-2 mg/l. valor que es medirà fàcilment utilitzant un estoig analitzador de clor i pH. Aquest control s´haurà de realitzar un mínim de 2 vegades al dia.

Categoria:

Informació addicional

Format

5 Kgs