Multilong Confort

El cartutx de Multilong® permet el tractament complert de la piscina de fins a 50 m3 durant 2 setmanes. Cada cartutx garantitza: desinfecció de xoc del filtre d’ arena, desinfecció de llarga durada de l’ aigua de la piscina,
prevenció d’ algues,  floculació contínua i prevenció de precipitació calcària.

Enlaç extern:Bayrol-Multilong-38kg_pdf_88

Categoria: