Coliprotec F4/F18

Marca:

Vacuna. Liofilitzat per a suspensió oral en porcí.

Composició per dosis: Escherichia coli, viva no patógena cepa O8:K87*(F4ac):1,3×108 a 9,0×108 UFC**
Escherichia coli, viva no patógena cepa O141:K94*(F18ac):2,8×108 a 3,0×109 UFC*

Indicacions: Per a la immunització activa de porcí a partir dels 18 dies de vida davant Escherichia coli
enterotoxigènica F4 positiva i F18 positiva, per tal de: reduïr la incidència de diarrea postdestete (DPD), moderada o greu, causada per E. coli en garrins infectats; i reduïr l’ excreció fecal d’E. coli enterotoxigènica F4 positiva i F18 positiva pels garrins infectats.

Enllaç CIMAVET: Fitxa tècnica

NECESSITA RECEPTA

Categories: ,

Informació addicional

Espècie

Garrins

Format

50 dosis