Welgro Calcio

Marca:

4.95 

Adob inorgànic hidrosoluble per corregir deficiències de calci.

Aplicació foliar, fertiirrigació i incorporació al sòl.

 

Informació addicional

Format

500 cc