Trampa Cromàtica Groga

Insecticida.

Presentació: sobre amb 10 tires grogues de doble cara per a controlar i capturar pugó, mosca blanca, ….

No conté productes químics.

Categories: ,