Sarnacuran

Marca:

Antiparasitari d´ús extern.

Composició: Foxima>0,5 g. Foxima és un ectoparasiticida organofosforat que actúa inhibint la colinesterasa del gangli nerviós del paràsit. L´acumulació d´acetilcolina en la regió postsinàptica interfereix amb la transmisió normal de l´impuls en el sistema nerviós del paràsit donant lloc a hiperexcitació i convulsions seguides de paràlisis i mort.

Indicacions: Sarnacurán es caracteritza per presentar una gran eficàcia insecticida i acaricida i una toxicitat molt baixa sobre els mamífers.

Enllaç CIMAVET: Fitxa producte

Necessita recepta.

Categoria:

Informació addicional

Format

1 Lt

Espècie

Gossos, Oví, Porcí