Rollnet Respall

És un senzill mètode per treure el pèl que despren l´animal.

S’ aplica sobre les superficies que volguem netejar, ja sigui roba, sofas, etc. Una vegada utilitzat es tira la làmina utilitzada.