Noromectin Ovino injectable

Marca:

Antiparasitari injectable

Composició: Ivermectina 10 mg/ml.

Indicacions: Antiparasitari d´elevada efectivitat, amb activitat nematocida, insecticida i acaricida.

Enllaç CIMAVET: Fitxa producte

Necessita recepta.

Categoria:

Informació addicional

Format

250 cc, 500 cc

Espècie

Oví