Neporex

Marca:

Larvicida de gran persistència contra les larves de mosques que es multipliquen en els fems i purí de les instal.lacions ramaderes.

Composició: 20 g de Ciromazina per Kg.

Indicacions: Aplicar sobre el terra de les naus ja sigui en sec o disolt en aigua.

Cal que s’apliqui sobre acumulacions de matèria orgànica, que és on les mosques posen els ous.

Dosis:

  • Escampat en sec: 250 g. per 10 m2 de fems
  • Pulveritzat: 250 g / 1-4 litres per 10 m2 de fems
  • Regat: 250 g / 10 litres per 10 m2 de fems
Categoria:

Informació addicional

Format

5 Kgs