Metacam gats suspensió oral

Marca:

Antiinflamatori no esteroideu-analgèsic-antipirètic en suspensió oral.
Composició: Meloxicam 0,50mg
Indicacions: Alivia el dolor i la inflamació postoperatoris d’ intensitat lleu a moderada, després de procediments quirúrgics en gats com ara cirurgía ortopèdica i de teixits tous. També alivia el dolor i la inflamació en transtorns músculo-esquelètics crònics.

Enllaç extern: Fitxa producte

Necessita recepta.