Arpon Hoko-Ex Insecticida Larvicida

Marca:

Insecticida larvicida granulat amb ciromazina, regulador del creixament dels insectes que pertany al grup dels derivats de la triazina, d’ actuació primerenca que interromp el cicle vital de l’insecte evitant el desenvolupament de la larva a adult.

ARPON® Hoko Ex pot ser escampat en sec,  o aplicat amb regadora o pulveritzador. Abans de ser aplicat cal diluir-lo en aigua. El producte pot aplicar-se en presència d’ animals sempre que s’ eviti el contacte directe amb els mateixos durant el tractament.  No mullar animals, beuredors, ni menjadores/tolves.

Dosis:

  • 25 g de ARPON® Hoko Ex per m²
  • 2,5 kg per cada 100 m²
  • 25kg per cada 1000 m²

Enllaç extern: https://www.zotal.com/productos/insecticidas/arpon-hoko-ex/

Categories: ,