Acemur

Marca:

Insecticida d’ ampli espectre. Actua contra: pugó, mosca blanca, minador i mosquit verd (Empoasca spp.).

Composició: Acetamiprid 20%

Indicacions: És sistèmic i actúa per contacte i ingestió. Té també activitat traslaminar de manera que té una ràpida absorció a través de les fulles i es mou pel floema de manera que el seu efecte és independent de pluges o temperatures.

Producte compatible amb la fauna auxiliar i respectuós amb les abelles.

Categories: ,

Informació addicional

Format

500 grs