Thor Excellence

Additiu per a ensitjats amb l’ objectiu de millorar la fermentació de farratges d’ herba i alfals.

Composició: Lactobacillus plantarum , Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis , Xylanase.

Dosis: 200g per 50t de farratge fresc.

Enllaç extern:Thor Excellence Specification 4 2 20 spanish (003)

Categoria:

Informació addicional

Format

200 grs